Ε μα, ποιος μοιράζεται το παγωτό του; Λία Ευθυμιάδου