Κάποιοι αποχωρισμοί, πονάνε περισσότερο Γεώργιος Σιλιβάκος