Εγώ, εσύ κι η καρέκλα.

Να την κολλάω στον υγρό σαπισμένο τοίχο της κάμαράς μου.

Φθορά.

Σε αυτόν κι εμένα.

όσο εσύ στέκεσαι βλοσυρός απέναντί μας

σαν άκαρδος ανακριτής.

Να διαπραγματευτώ, σκέφτομαι.

Να βασανίσω την καρδιά μου στο βλέμμα σου.

Μη φεύγεις!

Θα πάψω να είμαι άπιστος.

Μη φεύγεις!

Θα πάψω να είμαι ποιητής.

Μη φεύγεις!

Δε ζει αυτό το σώμα γι’ άλλον.

Συντάκτης: Γεωργία Σαρρίδου