Πού έχεις κρύψει μια μικρή αδυναμία,

ένα κρυφό σημείο,

μια μηδαμινή  πληγή,

ένα σημάδι;

Ακόμα μια αφορμή δυσαρέσκειας

μια λέξη αμφιβολίας

Ένα στοιχείο, έστω, απαραίτητο,

αν όχι απολύτως αναγκαίο,

να επιβεβαιώσει μέσα στην τόση αβεβαιότητα

πως έστω και λίγο μοιάζουμε.

 

Συντάκτης: Βάνια Ρήγου