Μια φορά κι ένα βλέμμα

ήταν αρκετό για να σε δω.

Δεν ξέρω πώς άραγε να τρύπωσες στο υποσυνείδητό μου.

Κρύφτηκες εκεί μέσα και μεγάλωσες.

Μια μέρα σε είδα στα όνειρά μου

και τρόμαξα λίγο ομολογώ.

Μα ήταν το ποίο γλυκό μου όνειρο.

Και ξύπνησα και κοιμήθηκα

και ξύπνησα και κοιμήθηκα ξανά.

Μα δεν επέστρεφε το όνειρο.

Κι έτσι μια μέρα ήρθα και σου είπα «Γεια»

κι έγινε το όνειρο αλήθεια.

Συντάκτης: Αικατερίνη Κουτλή