Το θέμα του πότε να παραχωρήσουμε ένα κινητό τηλέφωνο στα παιδιά μας, έχει γίνει ένα αντικείμενο συζήτησης κι ανησυχίας για πολλούς γονείς. Με την αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας και τη διαρκή πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι σημαντικό να εξετάσουμε προσεκτικά τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους πριν αποφασίσουμε να πετάξουμε ένα κινητό σε ένα παιδί γιατί “όλα έχουν πλέον” ή γιατί είναι ένας τρόπος να μείνουν απασχολημένα για λίγο.

 

Η κατάλληλη ηλικία

Ένα από τα βασικά ζητήματα που ανακύπτουν είναι ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να συμβεί αυτή η κίνηση. Οι απόψεις διίστανται σε αυτό το θέμα. Ορισμένοι γονείς πιστεύουν ότι η παροχή ενός κινητού τηλεφώνου στο παιδί τους πρέπει να γίνει σε μικρή ηλικία, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να παρακολουθούν την ασφάλειά του. Άλλοι προτιμούν να περιμένουν μέχρι να είναι λίγο μεγαλύτερο το παιδί τους, ώστε να αναπτύξει καλύτερη κρίση κι υπευθυνότητα. Προτείνεται να έχει περάσει η ηλικία των 10-12, έτσι ώστε να μιλάμε για προεφηβεία και να μπορεί το παιδί να είναι σε θέση να έχει δική του κρίση πιο καθαρή.

 

Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι

Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι σε τι εκτίθεται ένα παιδί με τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Η παρουσία ίντερνετ μπορεί να εκθέσει το παιδί σε αρνητικά περιβάλλοντα και πληροφορίες μη ελεγχόμενες, από πράγματα που μπορούν να το φοβίσουν, να το τραυματίσουν, να θέσουν σε κίνδυνο την ψυχική και σωματική του υγεία, ή απλώς να το παραπληροφορήσουν. Έτσι, είναι σημαντικό να υπάρχει έλεγχος για την πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, πράγμα που ευτυχώς μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, αφού και τα ίδια τα κινητά πλέον το προσφέρουν ως επιλογή για πιο μικρές ηλικίες.

 

Η σημασία της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης

Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα. Έτσι, είναι σημαντικό να επικοινωνούμε με τα παιδιά μας για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων και να τα εκπαιδεύουμε σχετικά με τις καλές πρακτικές και τους κινδύνους που μπορεί να συναντήσουν. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε να αναφέρουν οποιαδήποτε ανεπιθύμητη επαφή ή πρόβλημα συναντούν online και να παρέχουμε την υποστήριξη που χρειάζονται.

 

Ατομικές ανάγκες κι ωρίμανση

Κάθε παιδί είναι μοναδικό κι έχει διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Οι γονείς πρέπει να λάβουν υπόψη το επίπεδο ωριμότητας, τα θέλω και τις ανάγκες του κάθε παιδιού πριν πάρουν απόφαση. Ένα παιδί μπορεί να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις ευθύνες του κινητού τηλεφώνου σε μια νεότερη ηλικία, ενώ άλλο παιδί μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες κι υπευθυνότητα.

 

Συμβουλές για την επιλογή και τη χρήση του κινητού τηλεφώνου:

1. Καθορίστε κανόνες και περιορισμούς για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, όπως χρονικά όρια κι απαγόρευση κατά τη διάρκεια του σχολείου.

2. Ενθαρρύνετε το παιδί να χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο με υπευθυνότητα και σεβασμό προς τους άλλους. Εξηγήστε στο τους κινδύνους που συνδέονται με τη δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών και φωτογραφιών στο διαδίκτυο και προτρέψτε να προστατεύει την ιδιωτικότητά του.

3. Διδάξτε στο παιδί πώς να αναζητά αξιόπιστες πηγές πληροφοριών και να είναι επικριτικό όσον αφορά την αξιοπιστία των πληροφοριών που βρίσκει online.

4. Ενθαρρύνετε το παιδί να συμμετέχει σε δραστηριότητες εκτός οθόνης, όπως αθλητικές δραστηριότητες, τέχνες ή κοινωνικές δραστηριότητες, προκειμένου να διατηρεί ισορροπία στη ζωή του.

5. Συζητήστε με το παιδί σας τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης του κινητού τηλεφώνου, όπως η επηρεασμένη συγκέντρωση, η ελλιπής κοινωνική αλληλεπίδραση κι η αύξηση του στρες.

6. Είστε πρότυπο για το παιδί σας. Προσπαθήστε να δείξετε τη σωστή χρήση και συμπεριφορά όταν χρησιμοποιείτε το δικό σας κινητό τηλέφωνο.

7. Ενθαρρύνετε το παιδί να αναφέρει οποιαδήποτε ανησυχία ή πρόβλημα αντιμετωπίζει στο διαδίκτυο ή με το κινητό τηλέφωνο και δείξτε ότι είστε ανοιχτοί να το υποστηρίξετε και να το προστατεύσετε.

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, η απόφαση πότε να παραδοθεί ένα κινητό τηλέφωνο σε ένα παιδί, είναι μια σημαντική και προσωπική απόφαση για τους γονείς. Η τεχνολογία προσφέρει πολλές ευκαιρίες, αλλά έχει και τις προκλήσεις της. Με τη σωστή προετοιμασία, επικοινωνία κι επίβλεψη, μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αξιοποιήσουν τα οφέλη της τεχνολογίας με υπευθυνότητα κι ασφάλεια. Τέλος, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη την ηλικία, την ωριμότητα και τις συνθήκες του παιδιού σας πριν πάρετε μια απόφαση. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η επιλογή της χρήσης ενός κινητού τηλεφώνου από ένα παιδί δεν είναι μια μόνοκλινη υπόθεση, αλλά μια διαδικασία που απαιτεί συνεχή επικοινωνία και προσαρμογή. Και προπάντων, ψυχραιμία!

Συντάκτης: Ελένη Ιστορίου
Επιμέλεια κειμένου: Γιοβάννα Κοντονικολάου