Κωνσταντίνος Κυριάκος

Εξ Αθηνών ορμώμενος, δια Μονάχου διερχόμενος, πίσω εν Αθήναις άρτι αφιχθείς. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Μισώ να βαριέμαι. Αγαπώ να παιδεύομαι. Γράφω από αγάπη. Μέχρι πολύ πρόσφατα μόνο για μένα.Τον τελευταίο καιρό αποφάσισα να εκτεθώ. Μη με λυπηθείτε. Δώσ’τε μου να καταλάβω, μπας και καταλάβω τελικά τι σημαίνει να γράφεις για να σε διαβάζουν και όχι μόνο για να ξεσκάσεις. Writing, to me, is simply thinking through my fingers. (I. Asimov)