Ερωτεύτηκα το «σ’ αγαπώ»,

σ’ εκείνη την απόστροφο λίγο πριν μπει το «Α». 

Αν εμείς;

Αν τώρα;

Αν ποτέ;

Αν και πάντα, 

σαν από πάντα.

Σε χρόνο παθητικό, 

όπου σταματούν όλα. 

Σαν να αφαιρείς κάθε παρεμβολή των γύρω. 

Σε χρόνο παθητικό, όπου τίποτα δεν εμποδίζει.

Μέχρι που ξαφνικά όλοι οι χρόνοι γίνονται ενεργητικοί.

Η κολλημένη απόστροφος ξεκινάει να δείχνει προς το μέρος της καρδιάς.

Κι η καρδιά μου, επάνω στη δική σου.

Συντάκτης: Μαρία Μίχου