Λάθος κατάληξη.

Πληγωμένα συναισθήματα.

Φορτισμένος πάλι.

Κατάσταση ανιαρή.

Βαρετά πράγματα, βαρετοί άνθρωποι.

Άρρωστες συνουσίες.

Χημικές ουσίες.

Κατεστραμμένες ψυχές.

Κατά πάσα πιθανότητα, λάθος επιλογές.

Σκοτάδι στο φως ή μήπως φως στο σκοτάδι.

Είμαι πάλι ψηλά;

Πατάω στη γη στραβά;

Έχω κάνει το πάτωμα κρεβάτι μου.

Την τουαλέτα, προσωπικό μου ακροατή.

Είμαστε μόνοι.

Είμαστε πολλοί.

Είμαι πολύς.

Είμαστε λίγοι;

Έχουμε λήξη;

Κοιτάμε ακίνητοι;

Πάμε πολύ γρήγορα;

Είμαστε θνητοί.

Είμαστε αθάνατοι.

Είμαστε στιγμιαίοι.

Είμαστε αιώνιοι.

Είμαστε άνθρωποι.

Συντάκτης: Άγγελος Καράλης